WATERFABRIEKJE

Klimaatverandering heeft steeds meer gevolgen voor onze zoetwaterreserves, terwijl de vraag naar water toeneemt. Aan de andere kant wordt de samenleving geconfronteerd met extreme regenbuien die overlast veroorzaken. De centrale infrastructuur komt onder druk te staan ​​terwijl veel van de huidige infrastructuur toe is aan vervanging. Het is tijd om de manier waarop we werken te heroverwegen en dat is waar we ons in SUPERLOCAL mee bezig houden, het anders doen! 

Regenwater opvangen

Het doel is dat tijdens regenbuien geen enkele druppel water het gebied verlaat. Regenwater van daken en straten wordt opgevangen in grote ondergrondse buffers. In het geval van extreme regenval, stroomt het water op natuurlijke wijze naar infiltratievijvers die zich in het laagste deel van de wijk bevinden en daarna naar de Anstelerbeek. Op deze manier wordt het oppervlakte water aangevuld en worden problemen met overstromingen verminderd. 

Nieuwe alternatieve bron

SUPERLOCAL is uniek in vergelijking met andere duurzame wijken in Europa, omdat het lokaal drinkwater produceert. Een modulaire zuiveringsinstallatie zuivert ter plaatse regenwater tot drinkwater. Dit wordt bereikt door verschillende duurzame zuiveringsstappen te combineren die veilig en geschikt zijn voor gebruik in een woonwijk. Kan direct gebruik van regenwater een goede alternatieve bron zijn voor drinkwaterproductie? En in welke situaties? Dit zijn vragen die tijdens dit project worden onderzocht. Zie hieronder een overzicht van de gebruikte zuiveringstechnologiën.

Groffilter

Het Judofilter verwijdert grovere deeltjes die in de regenwaterbuffers terecht kunnen komen. Dit type filter heeft een zelfreinigend vermogen dat in bepaalde tijdvakken kan worden toegepast. Het doel van deze filter is ervoor te zorgen dat de volgende behandelstappen niet te snel vastlopen.

Nano filter

De Nano-filtratiestap verwijdert kleine deeltjes uit het regenwater. Nanofiltratiemembranen hebben poriegroottes van 1-10 nanometer.

UVOX

De combinatie van Ultra Violet (UV) licht en Oxidatie helpt bij het verwijderen van micro-organismen. Het is een goede oplossing voor een woonwijk omdat er geen schadelijke chemische stoffen opgeslagen hoeven te worden en er geen gevaarlijke bijproducten worden geproduceerd.

Actiefkool filter

Het substraat in deze filter is gemaakt van veel actiefkoolkorrels, die elk zeer poreus zijn. De verontreinigingen die in de vorige stap uit het water zijn afgescheiden, worden opgevangen door de actieve koolkorrels.

Marmer filter

Regenwater is van zichzelf zacht en mist daardoor cruciale mineralen om gezond drinkwater te maken. Het marmerfilter voegt relevante mineralen aan het water toe.

Drinkwater

Na al deze stappen zou je het water veilig moeten kunnen drinken. Dit gaan we de komende jaren testen.

Slim bufferen

De beschikbaarheid van water kan in de loop van de tijd sterk variëren van te weinig of teveel. Daarom hebben SUPERLOCAL-partners een slim buffersysteem ontwikkeld om piekaanbod en -vraag in evenwicht te brengen. Na een extreme regenbui zal het waterfabriekje meer water gebruiken voor de drinkwaterproductie. Zo ontstaat er meer buffercapaciteit voor een volgende regenbui. In droge perioden kunnen de schoonwaterbuffers tijdens de daluren worden gevuld door het centrale netwerk. Tijdens piekmomenten van de drinkwatervraag zullen SUPERLOCAL-bewoners geen water van centrale infrastructuur vragen, maar het lokale gezuiverde of opgeslagen drinkwater gebruiken. De gecentraliseerde systemen worden veerkrachtiger met de inzet van de lokale oplossingen in deze buurt.