GRONDSTOFFENFABRIEKJE

Menselijke ontlasting en voedselverspilling bestaat uit energie en waardevolle voedingsstoffen. Het Grondstoffenfabriekje maakt hier gebruik van door afval om te zetten in waardevolle grondstoffen en duurzame energie. 

Vacuum rioolsysteem

Alle waterbesparende toiletten en voedselvermalers zijn aangesloten op een apart vacuümrioolsysteem. Dit gecombineerde afval wordt via dunnere leidingen getransporteerd met behulp van onderdruk die wordt gecreëerd door vacuümpompen. Afval (biomassa en een beperkte hoeveelheid water) wordt gebufferd in het vacuümstation en vervolgens afgeleverd bij de nabijgelegen grondstoffenfabriekje. 

 

Als u meer informatie wilt over vacuümrioleringssystemen, raden wij u het door Hamburg Wasser ontwikkelde richtlijndocument aan.

Grondstoffenfabriekje

Het grondstoffabriekje is een vergister genaamd "Upflow Anearobic Sludge Blanket Reactor" (UASB) die zwart water verwarmt tot 35 graden Celsius. Tijdens dit proces wordt aan de bovenzijde van de vergister biogas onttrokken. Dit biogas kan worden omgezet in warmte om het slib op dezelfde temperatuur te houden. Wat overblijft is het slib - met daarin nutriënten als nitraat en fosfaat die als meststof kunnen worden gebruikt - dat verder wordt verwarmd tot 70 graden Celsius om alle schadelijke bacteriën en -stoffen te verwijderen. 

Testen van meststoffen

De geproduceerde meststoffen zullen worden getest voor niet-eetbare gewassen en bomenteelt. Op deze manier wordt zwart afvalwater direct ter plaatse ingezet, waardoor er minder afvalwater naar de RWZI getransporteerd hoeft te worden. Bovendien wordt het direct omgezet in waardevolle grondstoffen voor de ontwikkeling van groene openbare ruimten.