SUPERLOCAL
WATERCYCLE
learn more about a best practice water-wise neighbourhood …
COMMUNITY
OF PRACTICE
Voor circulaire, klimaat-adaptieve wijken...

SUPERLOCAL WATERKRINGLOOP

Het is bekend dat klimaatverandering ecologische uitdagingen veroorzaakt, zoals extremere regenval en droogte. Professionals in de watersector zoeken naar oplossingen om de effecten binnen deze vraagstukken in het residentiële domein tegen te gaan, hierop aan te kunnen passen en tegelijkertijd te streven naar leefbare en inclusievere wijken. De waterkringloop SUPERLOCAL is een best-practice buurt die duurzame innovaties op het gebied van drink-, storm- en afvalwaterbeheer combineert met technologieën voor het terugwinnen van energie, voedsel en hulpbronnen op lokale schaal. Lees meer over deze best-practice ‘waterwijze’ wijk…

← Sleep →

COMMUNITY OF PRACTICE

In heel Europa ontstaan ​​circulaire waterwijken. Deze baanbrekende projecten zijn cruciaal in de transitie naar duurzamere waterpraktijken. Deze waterprojecten delen hun gecombineerde ervaringen en opgedane kennis in deze Community of Practice om elkaar en jou te informeren. Bent u een vastgoedontwikkelaar? Bent u ambtenaar en werkt u bij een gemeente? Ben jij een waterprofessional? Bent u een gemotiveerde burger? Neem deel aan offline of online evenementen, bezoek de projecten in heel Europa of lees hier over de ervaringen in deze unieke projecten...

PARTNERS

Drinkwaterbedrijf

Afvalwater bedrijf

Gemeente Kerkrade

Woningcorporatie

Drinkwaterbedrijf Vlaanderen

Europese subsidie

De waterkringloop SUPERLOCAL wordt gefinancierd door het LIFE programma van de Europese Commissie onder de naam LIFE Local Water Adapt…

WIL JE DE PROJECTEN BEZOEKEN OF MEER INFORMATIE?

NEEM CONTACT OP